Intakeformulier

Via ons intakeformulier vraag u onze checklist aan. Door deze in te vullen krijgen wij een duidelijk beeld van uw (woon)situatie. Is er bijvoorbeeld veel bestrating of zijn er veel boomwortels? Welke deel van de tuin wilt u graag bewateren met ons systeem? Op basis van de antwoorden stellen wij een plan van aanpak, planning en factuur op.